تولید محتوای ویدیویی

دبستانی ها؛ دنیای مجازی بچه ها

قم
·
رسانه
·
5 ماه قبل

برای توضیحات بیشتر و شرح شغل به غرفه شرکت در رویداد کاربردیشو مراجعه کنید.

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: گرافیک -