دبستانی ها؛ دنیای مجازی بچه ها
دبستانی ها؛ دنیای مجازی بچه ها

دبستانی ها؛ دنیای مجازی بچه ها

@dabestaniha

تولید محتوای ویدیویی

دبستانی ها؛ دنیای مجازی بچه ها

قم
·
رسانه
·
7 ماه قبل

برای توضیحات بیشتر و شرح شغل به غرفه شرکت در رویداد کاربردیشو مراجعه کنید.

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: گرافیک -

تولید محتوا

دبستانی ها؛ دنیای مجازی بچه ها

قم
·
رسانه
·
7 ماه قبل

برای توضیحات بیشتر و شرح شغل به غرفه شرکت در رویداد کاربردیشو مراجعه کنید.

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: گرافیک -

کارپرداز

دبستانی ها؛ دنیای مجازی بچه ها

قم
·
سایر
·
7 ماه قبل

برای توضیحات بیشتر و شرح شغل به غرفه شرکت در رویداد کاربردیشو مراجعه کنید.

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: خدمات امور اداری -

برنامه نویس

دبستانی ها؛ دنیای مجازی بچه ها

قم
·
سایر
·
7 ماه قبل

برای توضیحات بیشتر و شرح شغل به غرفه شرکت در رویداد کاربردیشو مراجعه کنید.

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: علوم کامپیوتر -