🔴 ۹ دلیلی که باید مشتریان خود را راضی نگه دارید!

🔸 معادل 98 درصد مشتریان ناراضی ، بدون شکایت به سمت رقبا می‌روند...
🔸 احتمال اینکه مشتریان راضی مجدداً از شرکت شما خرید کنند ، شش برابر مشتریان دیگر است.
🔸هزینه جذب یک مشتری جدید ، بین پنج تا ۱۱ برابر نگهداری یک مشتری قدیمی است.
🔸برای افزایش دو درصدی مشتری ، باید ۱۰% هزینه کرد.
🔸 ضرر و زیان از دست دادن یک مشتری ، برابر با فرار ۱۰۰ مشتری دیگر است.
🔸 رضایت مشتری ، پیش شرط تمام موفقیت‌های بعدی شرکت‌هاست.
🔸 انتخاب مشتری دائمی و وفادار ، تنها شرط بقای دائمی و استمرار فعالیت‌های کارآمد هر شرکتی است.
🔸 برای جلب اعتماد مشتریان ، کمتر از توان خود قول بدهید و بیشتر از قولی که داده‌اید ، عمل کنید.
🔸گوش دادن به شکایت مشتری 90 درصد کار است . حل کردن آن هفت درصد و پیگیری برای اطلاع از راضی شدن مشتری هم سه درصد دیگر است.