زهرا عباسی  
 مدیر مارکتینگ روبرد
5 ماه قبل  قبل

یعنی از میزان ترند بودن ایران بودن رونالدو همین بس
که مامانبزرگم زنگ زده خونمون میگه داری فوتبالو میبینی؟
رونالدو داره با پرسپولیس بازی میکنه😂