علیرضا اکبری کیا
علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی }
5 ماه قبل  قبل

دعوت به همکاری شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (OICO) "کارشناس مهندسی سیستم ها و فرآیندها"
#oico
#راه_اندازی_و_بهره_برداری_صنایع_نفت
#کارشناس_مهندسی_سیستم_ها_و_فرآیند_ها
#جذب
#استخدام
#دعوت_به_همکاری
#مهندسی_صنایع_مدیریت_صنعتی
#سیستم_مدیریت_یکپارچه
#استانداردهای_ایزو_9001_14001_45001

image