🔴دوره کارورزی و آمادگی به کار طراحی و توسعه پایگاه داده MSSQL🔴

روش آموزش: به صورت عملی و تئوری
نوع دوره: حضوری و آنلاین
ظرفیت: حضوری 12 نفر-آنلاین 20 نفر
شروع دوره: ابتدای مهر ماه
اعطای مدرک دوره کاروزی در صورت قبولی در آزمون نهایی


📌هدف اصلی این دوره
علاوه بر یادگیری مهارت های لازم برای ورود به بازار کار
باانواع مدل های داده، بسترهای پایگاه داده، روشهای طراحی و برنامه نویسی پایگاه داده ومفاهیم پیشرفته مانند بهینه سازی پرس وجو وامنیت پایگاه داده آشنا خواهی شد

📎لینک پیش ثبت نام رایگان:
https://robord.ir/events/976/