دوره کارورزی و آمادگی به کار طراحی و توسعه پایگاه داده MSSQL
دوره کارورزی و آمادگی به کار طراحی و توسعه پایگاه داده MSSQL مهر 01

دوره کارورزی و آمادگی به کار طراحی و توسعه پایگاه داده MSSQL

برنامه نویسی و نرم افزار

تا شروع رویداد:

ثانیه

:

دقیقه

:

ساعت

:

روز

📍مکان : بزرگراه ستاری - محله حصارک - دانشگاه علوم و تحقیقات - ساختمان دکتر حبیبی شرکت هوشمند سازان هستی

شروع دوره : ابتدای مهر ماه

نوع : به صورت حضوری و آنالین
ظرفیت : حضوری 12 نفر – آنالین 20 نفر

📝اعطای مدرک دوره کاروزی در صورت قبولی در آزمون نهایی

هزینه دوره :
حضوری 2,000,000 تومان– پیش ثبت نام رایگان
آنالین 1,500,000 تومان– پیش ثبت نام رایگان
مدت دوره 45 روز هفته ای 2 جلسه 2 ساعته
امکان استرداد وجه بعد از جلسه اول

🎓ارائه دهنده : دکتر مهدی سعیدی

در دنیای فناوری اطالعات، طراحی و مدیریت پایگاههای داده از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. برنامه نویسان
حرفه ای نیاز دارند تا مهارت های قوی در طراحی پایگاه داده را به خوبی مسلط باشند تا بتوانند به طور موثر و کارآمد در
پروژه های خود عمل کنند و در جایگاه شغلی خود پیشرفت کنند.

هدف اصلی این دوره، آموزش و تقویت مهارتهای طراحی پایگاه داده برای برنامهنویسان حرفهای است. شرکت کنندگان با
انواع مدلها ی داده، بسترهای پایگاه داده، روشهای طراحی و برنامه نویسی پایگاه داده و مفاهیم پیشرفته مانند بهینهسازی
پرسوجو و امنیت پایگاه داده آشنا خواهند شد.

موضوعات مورد بررسی
۱ .مقدمهای بر پایگاههای داده
تعریف پایگاه داده و نیازمندیهای طراحی
مدلهای داده رابطهای و غیررابطه ای

۲ .برنامه نویسی و طراحی پایگاه داده
زبانهای استفاده شده در طراحی پایگاه داده
ایجاد جداول، روابط و قیدها
تعریف نمایه ها و کلیدها

۳ .بهینه سازی پرس وجو
بررسی و بهینه سازی عملیات پرس وجو
استفاده از نمایه ها و نحوه بهینه سازی درخواست های پرس وجو
اصول نوشتن کوئری های پیچیده

۴ .امنیت پایگاه داده
مفاهیم امنیت پایگاه داده
کنترل دسترسی و مدیریت کاربران
رمزنگاری داده ها

روش آموزش
این دوره به صورت تئوری و عملی برگزار میشود. در هر جلسه، مفاهیم اصلی به صورت تئوری تدریس میشوند و سپس
با استفاده از تمرینات عملی، شرکت کنندگان فرصتی برای تمرین و تثبیت مطالب یادگرفته شده خواهند داشت. همچنین، به
پروژه های واقعی نیز پرداخته خواهد شد.

مدرسان
مدرسان این دوره از افراد مجرب و متخصص در زمینه طراحی پایگاه داده و برنامه نویسی هستند. آنها تجربه ی وسیعی در
صنعت فناوری اطالعات دارند و توانایی آموزش مفاهیم پیشرفته را به شرکت کنندگان ارائه میدهند.

پس از پایان دوره
با پایان دوره، شرکت کنندگان قادر خواهند بود:
پایگاه داده های رابطه ای و غیررابطه ای را با تسلط طراحی و پیاده سازی کنند.
عملیات پرسوجو را بهینه سازی و نتایج سریع و دقیق را به دست آورند.
مسئولیت های امنیتی پایگاه داده را درک کنند و بتوانند اقدامات لازم را برای حفاظت از داده ها انجام دهند.
در صورت اخذ نمره مناسب در پروژه پایانی دوره، مدرک گذراندن دوره کارورزی با مهر شرکت به شرکت کنندگان اعطا
می شود.
ما مشتاقانه منتظر حضور شما در این دوره تخصصی هستیم. با آموزش و تسلط بر مهارتهای طراحی پایگاه داده، به یک
برنامه نویس حرفه ای تبدیل شوید و در جایگاه شغلی خود پیشرفت کنید
1402/07/01 - 17:00 تاریخ شروع
1402/08/15 - 20:00 تاریخ پایان
دوره کارورزی و آمادگی به کار طراحی و توسعه پایگاه داده MSSQL هنوز پستی منتشر نکرده است