علیرضا قره داغی  
مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری }
6 ماه قبل  قبل

اینم از دسته گلی که خانواده برام گرفتن
خیلی لطف کردن 🙏👍
من اول اینو دیدم فکر کردم میخوان برن برام خواستگاری ، والا ما رفته بودیم زیارت 😅😂

image