مائده ندری
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی }
6 ماه قبل  قبل

اون نابغه فامیل که همیشه بخاطرش سرکوفت میخوردی الان در چه حاله ؟😒