عمار محمدی آلاشلو  
 اولین نویسنده و مدرس توانمندسازی دانشگاهیان
6 ماه قبل  قبل

🗓 وبلاگ جدید: یک روز پرفعالیت
خاطراتی از جنس فعالیت، مشکلات دانشگاهی در کشور، کارآمدی و نویسندگی…
🌐
https://daneshjooyaneh.com/weblog66
🔗 https://daneshjooyaneh.com/weblog66

✅در وبلاگ دانشجویانه، دغدغه‌هایی فراتر از درس 📗 و دانشگاه🏛 را دنبال می‌کنم 🤓
🔗🔗 عمار محمدی آلاشلو
🎓دانشجویانه🎓 را به دانشجوها معرفی کنید
#daneshjooyaneh #weblog #lifestyle #دانشجویانه #وبلاگ #سبک_زندگی #مشکلات_دانشگاهی

image