#lifestyle 17 پست

عمار محمدی آلاشلو  
 اولین نویسنده و مدرس توانمندسازی دانشگاهیان

🗓 وبلاگ جدید: ایرادات فنی سایت
در این پست به شرح ایرادات سایت دانشجویانه که کشف کردم، استعدادیابی، پیدا کردن دفتر کار و غیره پرداختم. بیا تا از روزهای پرکار درگیر با سایت و مطالعات جدید برایت بگویم...

🌐
https://daneshjooyaneh.com/weblog72
🌐 https://daneshjooyaneh.com/weblog72

✅در وبلاگ دانشجویانه، دغدغه‌هایی فراتر از درس 📗 و دانشگاه🏛 را دنبال می‌کنم 🤓
✅ با بازنشر این پست دانشجویانه را به دانشجوها معرفی کنید 😇
🔗🔗 عمار محمدی آلاشلو
#daneshjooyaneh #weblog #lifestyle #دانشجویانه #وبلاگ #سبک_زندگی

image

عمار محمدی آلاشلو  
 اولین نویسنده و مدرس توانمندسازی دانشگاهیان

🗓 وبلاگ جدید: خفت‌گیری در خواب

روزی پرانرژی در زندگی من! از یک روز پرکار تا مشاهده ویدیوهای جالب با هوش مصنوعی و خواب‌های فانتزی، همه در وبلاگ جدید من هستند. در اینجا با تجربیات روزانه و ماجراهایی که دنبال می‌کنم، آشنا می‌شوید. از مدیریت زمان تا تولید هنر با هوش مصنوعی...

با ما همراه شوید و از مطالب جذاب این روزها بهره‌برداری کنید.

🌐
https://daneshjooyaneh.com/weblog70
🌐 https://daneshjooyaneh.com/weblog70

✅در وبلاگ دانشجویانه، دغدغه‌هایی فراتر از درس 📗 و دانشگاه🏛 را دنبال می‌کنم 🤓
🔗🔗 عمار محمدی آلاشلو
#daneshjooyaneh #weblog #ai #lifestyle #دانشجویانه #وبلاگ #سبک_زندگی #هوش_مصنوعی #

image

عمار محمدی آلاشلو  
 اولین نویسنده و مدرس توانمندسازی دانشگاهیان

🗓 وبلاگ جدید: دوره‌های تخصصی و اهداف سخت
وقتی باید در دوره‌های زیادی شرکت کنی و کسب و کارت رو بهبود بدی...

🌐
https://daneshjooyaneh.com/weblog69
🌐 https://daneshjooyaneh.com/weblog69

✅در وبلاگ دانشجویانه، دغدغه‌هایی فراتر از درس 📗 و دانشگاه🏛 را دنبال می‌کنم 🤓
🔗🔗 عمار محمدی آلاشلو
🎓دانشجویانه🎓 را حتما به دانشجوها معرفی کنید
روزهای پر از برنامه‌ریزی برای برگذاری کمپین‌های داغ و خبرهایی خوب و بد...
#daneshjooyaneh #weblog #lifestyle #دانشجویانه #وبلاگ #سبک_زندگی

image

عمار محمدی آلاشلو  
 اولین نویسنده و مدرس توانمندسازی دانشگاهیان

🗓 وبلاگ جدید: باز هم پایتون
چند روز پر از نرم‌افزارهای تخصصی و موفقیت‌های جالب کوچک و متوسط…

🌐
https://daneshjooyaneh.com/weblog67
🌐 https://daneshjooyaneh.com/weblog67✅در وبلاگ دانشجویانه، دغدغه‌هایی فراتر از درس 📗 و دانشگاه🏛 را دنبال می‌کنم 🤓
🔗🔗 عمار محمدی آلاشلو
🎓دانشجویانه🎓 را به دانشجوها معرفی کنید
#daneshjooyaneh #weblog #lifestyle #دانشجویانه #سبک_زندگی #وبلاگ

image

عمار محمدی آلاشلو  
 اولین نویسنده و مدرس توانمندسازی دانشگاهیان

🗓 وبلاگ جدید: یک روز پرفعالیت
خاطراتی از جنس فعالیت، مشکلات دانشگاهی در کشور، کارآمدی و نویسندگی…
🌐
https://daneshjooyaneh.com/weblog66
🔗 https://daneshjooyaneh.com/weblog66

✅در وبلاگ دانشجویانه، دغدغه‌هایی فراتر از درس 📗 و دانشگاه🏛 را دنبال می‌کنم 🤓
🔗🔗 عمار محمدی آلاشلو
🎓دانشجویانه🎓 را به دانشجوها معرفی کنید
#daneshjooyaneh #weblog #lifestyle #دانشجویانه #وبلاگ #سبک_زندگی #مشکلات_دانشگاهی

image