چرا واقعا ؟ : ((

در زندگی لحظاتی پیش می‌آید که انسان،
نه کسی را دوست دارد
و نه دلش می‌خواهد کسی او را
دوست داشته باشد ...

📕 #شوهر_آهو_خانوم
✍🏻 #علی_محمد_افغانی