Ali Etemadi  
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه ملایر }
2 ماه قبل  قبل

کارآموز برنامه نویس

هم تیمی میخوام، هرچی هم مبتدی مهم نیست یادش میدم.

مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار· دانشگاه صنعتی همدان· همدان


نیازهای تحصیلی بقیه روبردی ها

همیار تحصیلی

زبان c

به نام خدا در زمینه برنامه نویسی زبان c مشکل دارم
مشاوره پایان نامه

کمک برای پایان نامه

دو ماه فرصت دارم برای اتمام پایان نامه و در مورد متلب و شبیه سازی و ترجمه کمک نیاز دارم
جزوه

شیمی عموی یک

یه جزوه یا مبع خوب برا شیمی عمومی یک

داده شرکت های بورسی

برای انجام کار اماری نیاز به اطلاعات مورد اعتماد شرکت های بورسی دارم
همکاری در مقاله

پایان نامه

موضوع انتخابی و به روز برای نوشتن پایان نامه