نیازهای تحصیلی بقیه روبردی ها

همیار تحصیلی

جهت دهنده

جهت دادن و نشان دادن راه
جزوه

جزوه اندام فوقانی

سلام دوستان جزوه خوب اندام فوقانی میخوام که ماهیچه های کل اندام فوقانی رو با آریجن و اینسرشن و عصبدهی و کارشون مرتب و منظم داشته باشن ، ایا دارین؟! (من شهید باهنر نمیخونم، علوم پزشکی هستم که توی گزینه ها نداشت چنین چیزی)
کتاب

نیازمند حل ترمو پیشرفته

فردی میلط به کتاب کامل پرازنیتز
همیار تحصیلی

کتابهای کنکور مهندسی مکانیک

فروش یک سری از کتاب های کنکور ارشد مهندسی مکانیک.
جزوه

جزوه الکترونیک1

جزوه الکترونیک 1
جزوه

جزوه

جزوه جواهر البلاغه کسی هست داشته باشه و جزوه تاریخ ادبیات دوره عباسی
هم تیمی

دانشجو

دریافت جزوه
تبادل نظر