13404دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

نیازهای تحصیلی بقیه روبردی ها

همیار تحصیلی

زبان تخصصی مکانیک

چنتا جمله بندیه که کاربرد گرامری رو باید توش اجرا کنیم
لطفاً هرکس می‌تونه بهم کمک کنه فوریه
کتاب

ماشین االکتریکی۲

‌‌شخصی مسلط به این درس نیازمندم
کتاب

فاطمه محمدی

سلام کسی کتاب نورتون رو داره؟
جزوه

پروژه مقاومت مصالح

پروژه آزمایشگاه مقاومت مصالح

رشته برق

اگه کسی هست کمکی بکنه تو مهندسی برق قدرت رشته یک
همیار تحصیلی

همیار تحصیلی حقوق

برای درس روش تحقیق نیاز به همفکری دانشجو های حقوق دارم