13404دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
یاسمن اژدر
مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات پویش }

کارجو

طراحی سایت
Front end (قم)


مشاهده رزومه