13404دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

نیازهای تحصیلی بقیه روبردی ها

همیار تحصیلی

سیگنال و سیستم

به یه نفر مسلط به درس سیگنال ها و سیستم نیازدارم برای حل مشکلاتم در قسمت هایی از درس
مشاوره پایان نامه

کمک در تحصیل

کمک در نوشتن پایان نامه
کتاب

کتاب تفسیر موضوعی قرآن

نویسنده کتاب آقای علی نصیری هست
همیار تحصیلی

کتاب احتراق در انسیس فلوئنت

دنبال کتاب احتراق در انسیس فلوئنت می گردم
همیار تحصیلی

F

نیازمند رشته اقتصاد

داده هاي هواشناسي دهه هاي اخير تهران

براي تكميل پايان نامه خود نياز به داده هاي هاي هواشناسي تهران دارم
همیار تحصیلی

یادگیری

توضیح انتگرال