کارآموز شبکه و سخت افزار

نیکان شبکه گستر عصر داده

قم
·
فناوری اطلاعات و اینترنت
·
22 روز قبل

آشنایی مقدماتی با تخصص های ذیل:
Network+,MCSA
افرااد دارای گواهینامه دوره های تخصصی شبکه در اولویت قرار دارند.

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: کاردانی کامپوتر (سخت‌افزار) , فناوري اطلاعات, مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار,