کاراموز حسابداری

کوئیسی

قم
·
مالی
·
6 روز قبل

داشتن انگیزه یادگیری

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : خانم
رشته های مرتبط: حسابداری , کاردانی امور حسابداری , کارشناسی حسابداری , کاردانی حسابداری , مدیریت , مدیریت مالی, مدیریت صنعتی مالی, حسابداری بازرگانی, مدیریت بازرگانی,