کوئیسی

کاراموز حسابداری

کوئیسی

قم
·
مالی
·
10 ماه قبل

داشتن انگیزه یادگیری

نوع همکاری : سه ماه کارآموزی
جنسیت : خانم
رشته های مرتبط: