نیازهای تحصیلی بقیه روبردی ها

جزوه

پروژه استانداردهای حسابرسی

راهنمایی و کمک در انجام پروژه استانداردهای حسابرسی
همیار پژوهشی

برنامه نویس مسلط بهasp.netجهت همکاری استارتاپی

به یه نفر متخصص مسلط به زبانasp.net جهت همکاری و عضویت در استارتاپ گاردبار،مستقر در پارک علم و فناوری فارس،نیاز داریم.
همیار تحصیلی

همیار

نیاز به یک رهنما در برخی از مورد های درس دارم
جزوه

جزوه درس ماشین های الکتریکی

من برای امتحان پایانترم ماشین های الکتریکی نیاز به جزوه ی دانشگاه های برتر مثل دانشگاه شریف دارم
برنامه نویسی

MCNPکد نویسی

نیازمند یادگیری کد نویسی MCNP
همیار تحصیلی

ی پارتنر برای ترجمه ی کتاب

ی پارتنر برای ترجمه ی کتاب
همیار پژوهشی

پروژه درس سکو های دریایی

نیازمند کمک برای انجام پروژه هستم
رفع اشکال

ترمودینامیک

یه سوال از مبحث شعله ادیاباتیک دارم