13404دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

نیازهای تحصیلی بقیه روبردی ها

مشاوره پایان نامه

کمک برای پایان نامه

دو ماه فرصت دارم برای اتمام پایان نامه و در مورد متلب و شبیه سازی و ترجمه کمک نیاز دارم
مشاوره تحصیلی

کنکور کاردانی

نیاز به کسی دارم که تجربه کنکور کاردانی رشته کامپیوتر را داشته باشه . ازش مشاوره میخوام .
هم تیمی

شبکه

شبکه کار حرفه ای هستم و دنبال تحصیل ?
جزوه

جزوه

رده بندی و قوانین جانوری
همیار تحصیلی

همیار تحصیلی

نیازمند فوری همیار تحصیلی با دستمزد کافی
مشاوره تحصیلی

مشاوره

دکترای ذرات بنیادی میخونم دنبال یک راهنما هستم ک کمکم کنه چه در زمینه مقاله و چه پلیلن نامه و چه آپلای کردن و......
رفع اشکال

تحلیل سازه و مقاومت مصالح

به یک فرد مسلط به درس مقاومت مصالح و تحلیل سازه ۱ جهت آموزش دادن نیاز دارم