میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
مقصودی
طراحی کسب و کار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی }

با سلام
به تعدادی کارمند فروش تلفنی خانم نیازمندیم.
ارسال رزومه : 09366266853