میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
HamidReza Fakhri  
زمین شناسی دانشگاه یزد }

من وقت زیادی رو با خودم میگذرونم👌

مردم بهش میگن تنهایی ☹️

من میگم به خود اهمیت دادن 😊

💚💛💙
#انگیزشی

image