13321دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
milad janalipour
مهندسی نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی }

ارائه هفته جهانی فضا با عنوان کاربردهای سنجش از دور در مدیریت بحران سیل،
ارائه دهنده: دکتر جانعلی پور


https://www.aparat.com/v/fKkvl