میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
عمار محمدی آلاشلو      توانمندسازی رایگان دانشجویان (تعداد محدود)
 اولین نویسنده و مدرس توانمندسازی دانشگاهیان

به کمک همه عزیزانی که با دانشجویان در ارتباط هستند احتیاج داریم
کلاس ترم اولی‌ها به زودی شروع می‌شود و نیاز داریم صدای این رویداد را به گوش آن‌ها هم برسانیم
از هر ایدهٔ کاربردی هم با کمال میل استقبال می‌کنیم
#دانشجو #دانشجویانه #توانمندسازی #daneshjooyaneh