میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
صبا هاشمی  یک مقاله جدید منتشر کرد
کاردانی کامپوتر (نرم‌افزار) ولیعصر تهران }

آشنایی با متاورس و راه های کسب درآمد از آن

آشنایی با متاورس و راه های کسب درآمد از آن

متاورس دنیای پیشرفته تر از دنیای تکنولوژی امروزه که هر روز در حال رشد است