میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
MHMD HSYN Aliz
کاردانی آمار دانشگاه تبریز }

کسی هست کار با نرم‌افزار spss رو بلد باشه؟