میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

محسن طهماسبی متخصص آی تی و دانشجو دانشگاه شریف طبق تحقیقات و پروژه ای که روی اپلیکشن کافه بازار که متعلق به حسام آرمندهی است انجام داد، اثبات کرد ۶۰٪ درصد نرم افزار های این پلتفرم بدافزار است.
در حالی که محسن طهماسبی به دلیل شرکت در اعتراضات اخیر دستگیر شده و در بند ۲۰۹ اوین است، مالک کافه‌بازار لوح افتخار میگیرد!!!