میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
عمار محمدی آلاشلو  
 اولین نویسنده و مدرس توانمندسازی دانشگاهیان

امروز توییتی دیدم که به فکرم فرو برد
استادی قدیمی به یکی از اساتید جدید گفته بود یادت نرود بچسبی به پژوهش و کار علمی و مثل من درگیر فجازی نشی که اسیرش میشی و دانشجویان خود واقعی تو را درک نمی‌کنند
گر چه همیشه نمی‌توان این طوری توصیه کرد ولی در مجموع این هم مهم است که در جامعه همانطور که به دانشجو نیاز داریم به استاد خوب هم نیاز داریم
حاشیه‌ها ما را با مشکلات بسیاری روبرو می‌کنند
به ویژه در فعالیت‌های فکری مثل استادی و دانشجویی و دانشگاهی بودن که داستانی است برای خودش
مراقب باشیم
#اعتراضات_سراسری #دانشجو #دانشجویانه #دانشگاه #daneshjooyaneh