12674دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
محمد جواد آقاجانی قناد  
 مشاور مدیریت کسب و کار و سازمان ها

اگه دانشگاهی هستی، امروز دوشنبه 11مهر، دانشگاهت:

فعاله و طبیعی
غیرفعاله و متشنج
11 رای