13321دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
محمد جواد آقاجانی قناد  
 مشاور مدیریت کسب و کار و سازمان ها

امروز یه جوری اول مهر برای منه
الهی به امید تو

image