#غیر_رسمی

طی بیانیه شورای عالی فضای مجازی
اینستاگرام هیچوقت دیگر‌ رفع فیلتر نخواهد شد و همانند تلگرام و سایر شبکه ها برای همیشه فیلتر میماند.


💬توییتر دانشگاه های ایران