زاهارا
معماری دانشکده مائده گرگان }

جزیره بورانو، ایتالیا

🔹️صدها سال پیش، ماهیگیران این روستای باستانی خانه های خود را با رنگ های روشن رنگ آمیزی کردند.
🔹 این کار برای این است که روستا از دور در افق دیده شود.
🔹بدین ترتیب ماهیگیران هنگام بازگشت از دریا خانه خود را می‌دیدند.

#معماری #طراحی_شهری