فیلتر شدن
#اسکایپ ،
#لینکدین ،
سایت #استارلینک و ...

اینجاست که #آبراهام_مازلو
روانشناس مطرح امریکایی
میگه:

کسی که
تنها ابزارش چکش باشه
با هر چیزی
مانند میخ رفتار می‌کنه.