عمار محمدی آلاشلو  
 اولین نویسنده و مدرس توانمندسازی دانشگاهیان

باز آمدیم یک حرکتی بزنیم ببین چی شد:
شورش اجتماعی
قطعی اینترنت
قطع همکاری باشگاه پژوهشگران جوان
فیلتر اینستاگرام
کلا در حال به فنا رفتنیم. گاهی به خودم می‌گویم کاش این سالی چند هزار نفر نمی‌رفتند تا این قدر تنها نمانیم. رسما کشور داره از نسل دانشگاهی خالی میشه
#مهسا_امینی #دانشجویانه