زهرا عباسی  
 مدیر مارکتینگ روبرد

این چه وضعیه واسه اینترنت درست کردن

تنها سوشالی که میتونم باهاش کار کنم روبرده