12674دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
زهرا عباسی  
 مدیر مارکتینگ روبرد

واقعا فلسفه ی لایک کردن چیه؟
پسندیدن؟
یا صرفا واکنش نشون دادن؟