میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
زهرا مرادی
کاردانی مدیریت بازرگانی دانشگاه شریف }

من خودم از فوت مهسا امینی خیلی ناراحت هستم

اما اینکه به خاطر اشتباه یه پلیس ، تمام سیستم رو زیر سوال ببریم و اینجور بریزیم تو خیابون اصلا منطقی نیست...

image