12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
حدیثه کاراموزیان
فلسفه دانشگاه شهید باهنر کرمان }

سلام دوستان کسی از دانشگاه بوعلی سینا همدان اینجا حضور داره؟