نیازهای تحصیلی بقیه روبردی ها

کتاب

فیزیک ۳

نیازمند فردی مسلط به فیزیک ۳ هستم
کتاب

یه شخص مسلط به مبحث انتگرال

به یک شخص که ریاضی کارشناسی مبحث انتگرال مسلط باشع
همیار تحصیلی

دروس مهندسی شیمی

تبادل جزوه و کلیپ آموزشی و
حل سوالات بیشتر از دروس تخصصی و پایه مهندسی شیمی
دانشجوی ترم سه کارشناسی هستم
کتاب

استاد آمار

به یک نفر مسلط به درس آمار....
همیار تحصیلی

جزوه یا کتاب روش های پیشرفته ی آماری

به کتاب یا جزوه ی روش های پیشرفته آماری در علوم خاک نیازمندم
کتاب

کتاب

کتاب کارافرینی از انتشارات تربیت مدرس