سیامک یوسفی  
پرستاری اردبیل }

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست
::::::::::::::::««««««««««::::::::::::::::::
این بیت رو معلم کلاس اول ابتدایی ام نوشته بود هیچ وقت نفهمیدم منظور این بیت رو !!تا اینکه بالا و پایین های زندگی همه چی رو روشن کرد.