13321دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

نیازهای تحصیلی بقیه روبردی ها

مشاوره تحصیلی

انتقالی دانشگاه ها

من می‌خوام انتقالی بگیرم از ی شهر دیگه به تهران
کسی هست کمکم کنه؟
کتاب

نظریه کدگزاری

فردی مسلط به نظریه کد گزاری نیازمندم
همیار تحصیلی

همیار تحصیلی ( پارتنر) برای خواندن منابع ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی

افرادی که میخان ارشد بدن( رشته آموزش زبان انگلیسی) بیان و یه تیم مطالعه تشکیل بدیم و باهم بریم جلو و از هم سوال بپرسیم و هماهنگ باشیم.
کتاب

مقاومت مصالح1 و دینامیک

کسی هست مقاومت مصالح و دینامیک بلد باشه
جزوه

کتاب استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی

بچه ها جزوه‌ای، پی دی افی چیزی از این کتاب دارین؟
همیار تحصیلی

هم رشته معدن برای درس خوندن

نیاز به همیار تحصیلی مهندسی معدن

داده شرکت های بورسی

برای انجام کار اماری نیاز به اطلاعات مورد اعتماد شرکت های بورسی دارم