نیازهای تحصیلی بقیه روبردی ها

جزوه

جزوه

جزوه ی سیستم های دیجیتال برای کنکور ارشد میخوام
همیار پژوهشی

به دنبال عده ای برای پژوهش

در زمینه های فلسفه قاره ای و تحلیلی،ریاضی، منطق جدید و قدیم،جامعه شناسی،اقتصاد و زبان شناسی
همیار تحصیلی

کتابهای کنکور مهندسی مکانیک

فروش یک سری از کتاب های کنکور ارشد مهندسی مکانیک.
همیار تحصیلی

کتاب های لازم

چه دروسی رو باید به عنوان پیش نیاز در ابتدا مطالعه کنیم
همکاری در مقاله

نوشتن مقاله

نیاز به شخصی با تجربه در نوشتن مقاله دانشجویی ( موضوع حقوقی )
دارم
کتاب

مشاوره

به یک شخص که ترم دوم تغییررشته داده ازطریق برگ سبز ،تغییررشته درون دانشگاهی،ازرشته اقتصادبه زیست شناسی گیاهی،زمان ،تاریخ وچگونه اقدام کنم
جزوه

کد نویسی با برنامه متلب

من در برنامه متلب باید یک حلقه for تعریف کنم
که در هر زمان غلظت رو محاسبه کند و ان را در یک فرمول جایگذاری کنید