نیازهای تحصیلی بقیه روبردی ها

جزوه

پایان نامه ارشد

به یک نفر برای نوشتن پایان نامه احتیاج دارم.
کتاب

کتاب pdf جزوه دروس حسابداری

کتاب pdf جزوه دروس حسابداری

دوره مدیریت پروژه

اگه کسی جزوه یا صوت یا فیلم از درس های ارشد مدیریت پروژه دانشگاه تهران دارد، لطفا در اختیار من هم قرار دهد.
همیار تحصیلی

همیار تحصیلی

برای رفع اشکال درسی
جزوه

زبان عمومی

کلمات و جزوه درس زبان عمومی یک از درس ۹ تا ۱۹ کسی داره
کتاب

شخصی مسلط به مهندسی زلزله

جهت کمک در تفهیم مطالب
کتاب

ترمودینامیک

برای درس ترمودینامیک نیاز به کمک دارم کسی مسلطه پیام بده بهم