بازرگانی تولیدی مثلث دکور باران
بازرگانی تولیدی مثلث دکور باران

بازرگانی تولیدی مثلث دکور باران

@page1198302

فروشنده خانم

بازرگانی تولیدی مثلث دکور باران

تهران
·
بازاریابی
·
12 ماه قبل

مجموعه بازرگانی تولیدی مثلث دکور باران ساکن در استان تهران با شرایط زیر نیرو جذب می کند:
-فروشنده خانم به صورت حضوری
-فروشنده خانم به صورت حضوری و مسلط به نرم افزار هلو
ساعت کاری از ساعت 9:15 تا 6:30
دارای فن بیان عالی و روابط عمومی بالا
حقوق به صورت ثابت و درصدی
بعد از یک ماه در صورت تایید بیمه و قرارداد بسته میشود.
حقوق دریافتی هم از 8 تا 15 میلیون تومان به صورت توافقی و با توجه به مهارت نیرو مشخص می شود.

حقوق پرداختی 15,000,000 تومان
نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : خانم