دانشگاه علوم پزشکی قم
دانشگاه علوم پزشکی قم

دانشگاه علوم پزشکی قم

@page1198250

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، از راه اندازی کمیته مشورتی اعضای هیئت علمی این دانشگاه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم، دکتر مهدی مصری در نشستی با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم با تاکید بر اجرای کارها به صورت تیمی و گروهی گفت: اگر این موضوع رعایت شده و بتوانیم به صورت تیمی کارها را پیش ببریم، قطعا موفق خواهیم شد.
وی بیان داشت: یکی از تجربیات موفق در اجرای کارهای تیمی، موضوع درمان سرطان است که برنامه ریزی ها به گونه ای انجام شده از زمان تشخیص تا زمان تعیین تکلیف بیمار، یک هفته بیشتر طول نمی کشد و همه کارها به صورت منظم انجام می شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با تاکید بر اینکه باید جلسات با اعضای هیئت علمی دانشگاه بیشتر باشد گفت: برگزاری این جلسات می تواند در پیشبرد کارها موثر بوده و از سوی دیگر نظرات کارشناسی این عزیزان اجرایی شود.
وی بر راه اندازی کمیته مشورتی اعضای هیئت علمی دانشگاه تاکید کرد و گفت: در ذیل شورای دانشگاه باید کمیته مشورتی اعضای هیئت علمی تشکیل شود تا بتوانیم با بررسی دقیق موضوعات و تحلیل های صحیح به نتیجه مطلوب برسیم.
دکتر پرهام معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم نیز در این جلسه گفت: برنامه ریزی ها برای استفاده از نظرات اعضای هیئت علمی مد نظر بوده و از سوی دیگر به منظور اینکه اساتید بتوانند جلسات داشته و گفتگو کنند، پاویون های مناسب برای پزشکان ایجاد تا بتوانند اطلاعات پزشکی خود را به اشتراک بگذارند.
دکتر عادلی رئیس سازمان نظام پزشکی استان قم و عضو هیئت علمی دانشگاه نیز در این جلسه گفت: باید هیئت علمی ها را حفظ کنیم و این به معنی این نیست که دیگر گروه ها را رها کنیم، بلکه هر فرد و گروهی باید جایگاه و دغدغه اش رفع شود.
وی تاکید کرد: در تصمیم گیری مسائل دانشگاه نظرات اعضای هیئت علمی لحاظ شود که این امر موجب گسترش انگیزه هر چه بیشتر خواهد شد.
شایان ذکر است در این جلسه اعضای هیئت علمی به بررسی مشکلات پرداخته و نظرات خود را ارائه کردند.

image