شرکت فناور آوید سامانه رایمون
شرکت فناور آوید سامانه رایمون

شرکت فناور آوید سامانه رایمون

@page1195797

کارآموز کار با دیتابیس

شرکت فناور آوید سامانه رایمون

البرز
·
فناوری اطلاعات و اینترنت
·
10 ماه قبل

علاقمند به مباحث دیتابیس و Sql server و کوئری های sql

دارای روحیه و انگیزه جهت رشد و پیشرفت
حداکثر سن: 30 سال

در نظر داشته باشید مهارت و یادگیری شما زمان دقیق کارآموزی را مشخص میکند. اگر استعداد یادگیری بالایی داشته باشید قطعا مدت زمان آموزش خیلی کوتاه تر خواهد شد و بالعکس اگر نتوانید به مباحث خوب مسلط شوید مدت زمان کارآموزی شما افزایش پیدا می کند.

نوع همکاری : پنج ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: مهندسی صنایع -مهندسی کامپیوتر -علوم کامپیوتر -مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار-مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات-مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه-مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی-مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک-

کارآموز برنامه نویس بکند

شرکت فناور آوید سامانه رایمون

البرز
·
فناوری اطلاعات و اینترنت
·
10 ماه قبل

علاقمند به مباحث:
#C
Asp.net

دارای روحیه و انگیزه جهت رشد و پیشرفت
حداکثر سن: 30 سال

در نظر داشته باشید مهارت و یادگیری شما زمان دقیق کارآموزی را مشخص میکند. اگر استعداد یادگیری بالایی داشته باشید قطعا مدت زمان آموزش خیلی کوتاه تر خواهد شد و بالعکس اگر نتوانید به مباحث خوب مسلط شوید مدت زمان کارآموزی شما افزایش پیدا می کند.

نوع همکاری : پنج ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: مهندسی صنایع -مهندسی کامپیوتر -علوم کامپیوتر -مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار-مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات-مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه-مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی-مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک-

کارآموز برنامه نویس فرانت

شرکت فناور آوید سامانه رایمون

البرز
·
فناوری اطلاعات و اینترنت
·
10 ماه قبل

علاقمند به مباحث:
Html
Css
Js
Ajax
JQuery
Bootstrap
Json

دارای روحیه و انگیزه جهت رشد و پیشرفت
حداکثر سن 30 سال

در نظر داشته باشید مهارت و یادگیری شما زمان دقیق کارآموزی را مشخص میکند. اگر استعداد یادگیری بالایی داشته باشید قطعا مدت زمان آموزش خیلی کوتاه تر خواهد شد و بالعکس اگر نتوانید به مباحث خوب مسلط شوید مدت زمان کارآموزی شما افزایش پیدا می کند.

نوع همکاری : پنج ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: مهندسی صنایع -مهندسی کامپیوتر -علوم کامپیوتر -مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار-مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات-مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه-مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی-مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک-

کارآموز تحلیل و استقرار نرم افزار

شرکت فناور آوید سامانه رایمون

البرز
·
مهندسی
·
10 ماه قبل

علاقمند به نرم افزارهای:
حسابداری، حقوق و دستمزد، خزانه داری، دارایی ثابت، مدیریت انبار، مدیریت تامین و پیمانکاری، مدیریت فروش، اطلاعات مهندسی ساخت، برنامه ریزی و سفارش گذاری تولید و ثبت عملکرد

دارای روحیه و انگیزه جهت رشد و پیشرفت
حداکثر سن: 30 سال

در نظر داشته باشید مهارت و یادگیری شما زمان دقیق کارآموزی را مشخص میکند. اگر استعداد یادگیری بالایی داشته باشید قطعا مدت زمان آموزش خیلی کوتاه تر خواهد شد و بالعکس اگر نتوانید به مباحث خوب مسلط شوید مدت زمان کارآموزی شما افزایش پیدا می کند.

نوع همکاری : پنج ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: مهندسی صنایع -مهندسی کامپیوتر -علوم کامپیوتر -مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار-مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات-مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه-مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی-مدیریت مالی MBA-حسابداری بازرگانی-مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک-آمار&تحقیقات آموزشی-

کارآموز پشتیبان نرم افزار

شرکت فناور آوید سامانه رایمون

البرز
·
خدمات مشتری
·
10 ماه قبل

علاقمند به مباحث نرم افزار
دارای روابط عمومی مناسب جهت ارتباط با مشتریان
حداکثر سن: 30 سال
دارای روحیه و انگیزه جهت رشد و پیشرفت

در نظر داشته باشید مهارت و یادگیری شما زمان دقیق کارآموزی را مشخص میکند. اگر استعداد یادگیری بالایی داشته باشید قطعا مدت زمان آموزش خیلی کوتاه تر خواهد شد و بالعکس اگر نتوانید به مباحث خوب مسلط شوید مدت زمان کارآموزی شما افزایش پیدا می کند.

نوع همکاری : پنج ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: حسابداری -کارشناسی حسابداری -مهندسی کامپیوتر -علوم کامپیوتر -مدیریت -مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار-مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات-مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه-حسابداری بازرگانی-مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک-