شرکت سپهرچرم خاورمیانه
شرکت سپهرچرم خاورمیانه

شرکت سپهرچرم خاورمیانه

@page1193336

حسابداری- مالی

شرکت سپهرچرم خاورمیانه

تهران
·
حسابداری و مالی
·
1 سال قبل

تسلط بر سیستم های مالی- آشنایی با امور مالی

نوع همکاری : پنج ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: