Robord Logo
از آموزش و اطلاع رسانی صفحات در روبرد رایگان استفاده کن!
شرکت سپهرچرم خاورمیانه
شرکت سپهرچرم خاورمیانه

شرکت سپهرچرم خاورمیانه

@page1193336

حسابداری- مالی

شرکت سپهرچرم خاورمیانه

تهران
·
حسابداری و مالی
·
7 روز قبل

تسلط بر سیستم های مالی- آشنایی با امور مالی

مدت زمان کارآموزی : پنج ماه
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: کارشناسی حسابداری , مدیریت مالی, مدیریت مالی MBA, مدیریت صنعتی مالی, حسابداری بازرگانی,