بازاریابی (تجارت و بازرگانی بین الملل)
بازاریابی (تجارت و بازرگانی بین الملل)

بازاریابی (تجارت و بازرگانی بین الملل)

@page1192008

مدیر تجارت

بازاریابی (تجارت و بازرگانی بین الملل)

خراسان رضوی
·
بازاریابی
·
1 سال قبل

آشنایی و کار با نرم افزار Office
میل به پیشرفت شغلی و مالی
روحیه تلاشگر و ریسک پذیر
یادگیری بالا
روابط عمومی و اجتماعی بالا
فرصت محدود پذیرش

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : خانم