سروش پلاستیک سینا پارس
سروش پلاستیک سینا پارس

سروش پلاستیک سینا پارس

@page1187252

حسابداری و مالی

سروش پلاستیک سینا پارس

تهران
·
حسابداری و مالی
·
2 سال قبل

آشنایی کامل به ثبت سند
تهیه اظهارنامه ارزش افزوده و و معاملات فصلی
تهیه لیست حقوق و مالیات بر حقوق
مشارکت در تهیه اظهارنامه عملکرد و صورت مالی
آشنایی با سیستم حسابداری راهکاران و تدبیر
داشتن روحیه کار گروهی

نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند